maethu cymru

llwyddiannau lleol

llwyddiannau

Beth yw llwyddiant maethu? Y gwir yw, mae’n rhywbeth gwahanol i bob teulu maeth. Yr hyn sydd gan y straeon hyn yn gyffredin yw cysylltiad, hapusrwydd a sefydlogrwydd – mae’r rhain i gyd yn bethau rydyn ni’n ymdrechu i’w cyflawni ar gyfer plant lleol.

sut beth yw maethu mewn gwirionedd?

Beth am glywed gan y rhai sy’n gwybod orau: ein gofalwyr maeth anhygoel yn Sir Gaerfyrddin.

Rydyn ni yno ochr yn ochr â phob un o’n gofalwyr maeth, yn cynnig arweiniad a chefnogaeth ar bob cam, ac yn dathlu eu holl fuddugoliaethau bach. Dyma rai o’r straeon sydd wedi ein cyffwrdd ni fwyaf.

Two children smile

ruth

Newidiodd Ruth ei bywyd yn llwyr ar ôl gwella yn dilyn salwch difrifol ddeng mlynedd...

gweld mwy
Woman and young girl using computer to make video call

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch

  • Cyngor Sir Gaerfyrddin yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Sir Gaerfyrddin yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.