maethu yn sir gâr

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu yn sir gaerfyrddin

Rydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd, yn rhannu gwybodaeth ac yn creu dyfodol mwy disglair i blant lleol.

Ni yw Maethu Cymru Sir Gâr , ac rydyn ni’n rhan o Maethu Cymru – y rhwydwaith cenedlaethol o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol.

Family at a caravan table

cwrdd â thîm maethu cymru

digwyddiadau maethu Sir Gâr

Clwb Cymdeithasol Crosshands: 7 Chwefror 6-8pm, 6 Mawrth 6-8pm, 10 Ebrill April 6-8pm

cysylltwch-a-ni

dysgu mwy

meddwl am faethu?

A mother and her two daughters reading 
pwy all faethu?

Mae pob plentyn yn wahanol, fel pob gofalwr maeth. Mae Maethu Cymru Sir Gaerfyrddin yn dathlu amrywiaeth.

dysgwch mwy
A picnic with an adult and two children
cwestiynau cyffredin

Sut mae maethu yn gweithio a beth allwch chi ei ddisgwyl? Mae’r atebion ar gael yma.

dysgwch mwy

pam maethu gyda ni?

I wneud gwahaniaeth i deuluoedd yn eich cymuned leol. Fel gofalwr maeth, gallwch roi rhywbeth yn ôl.

Rydyn ni’n darparu popeth sydd ei angen arnoch chi i’ch helpu ar eich taith tuag at greu dyfodol gwell i blant lleol, o hyfforddiant a chefnogaeth arbenigol i lwfansau ariannol. Mae mwy o wybodaeth yma.

sut mae'n gweithio

Sut mae dechrau ar y daith tuag at fod yn ofalwr maeth? Mae maethu yn ymrwymiad ac yn her, ond mae hefyd yn werth chweil – mewn mwy o ffyrdd na’r ydych chi’n gwybod.

While sitting on the bench, two children listen to an adult woman
y broses

Dysgwch sut mae cymryd y camau cyntaf ar eich taith faethu, a beth i’w ddisgwyl nesaf.

dysgwch mwy
Mother and two children standing by the sea
cefnogaeth a manteision

Rydyn ni’n eich cefnogi mewn nifer o ffyrdd, sut bynnag a phryd bynnag y byddwch chi ein hangen ni. Beth rydyn ni’n ei gynnig.

dysgwch mwy

amser stori

pobl go iawn, straeon go iawn

Dysgwch beth mae maethu’n ei olygu gan deuluoedd maeth go iawn yn Sir Gâr

dod yn ofalwr maeth

Hoffech chi wybod sut mae dod yn ofalwr maeth yn Sir Gâr? Mae’n syml iawn, a gallwch chi ddechrau arni heddiw.

Woman and young girl using computer to make video call

cysylltwch â ni

  • Cyngor Sir Gaerfyrddin yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Sir Gaerfyrddin yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.