ffyrdd o faethu

eisoes yn maethu?

eisoes yn maethu?

Rydyn ni’n canolbwyntio ar bobl, dim elw. Ein nod yw cefnogi gofalwyr maeth i greu dyfodol gwell i blant yn y gymuned.

Os ydych chi eisoes yn maethu gyda’ch Awdurdod Lleol, rydych chi’n rhan o Maethu Cymru, y rhwydwaith cenedlaethol o 22 o wasanaethau maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

Os nad ydych chi gyda Maethu Cymru Sir Gaerfyrddin, gallwch chi drosglwyddo aton ni. Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod.

Close up portrait of young girl laughing

sut i drosglwyddo aton ni

Mae’n broses syml – cysylltwch â’n tîm lleol!

Byddwn ni’n dod i’ch adnabod chi, yn canfod sut gallai maethu gyda’n tîm weithio i chi, ac os byddwch chi’n penderfynu trosglwyddo, byddwn ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i’ch cefnogi chi.

Adult and young girl holding hands

pam trosglwyddo

Mae Awdurdodau Lleol yn gyfrifol am bob plentyn sydd angen cartref maeth. Nid yn unig mae hyn er ein lles ni, ond ein pwrpas ni yw pennu a darparu’r union beth sydd ei angen ar blant lleol, a’u teuluoedd maeth.

Rydyn ni’n eich ysbrydoli i fod y gorau y gallwch fod, drwy hyfforddiant a chefnogaeth arbenigol. Mae Maethu Cymru Sir Gaerfyrddin wedi ymrwymo i gynnig y gorau i’r plant sydd yn ein gofal. Mae’r un peth yn wir am ein gofalwyr maeth.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â ni? Cysylltwch â ni heddiw.

Woman and young girl using computer to make video call

trosglwyddo heddiw

cysylltwch

  • Cyngor Sir Gaerfyrddin yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Sir Gaerfyrddin yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.